Våra tjänster

 
Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster för hållbar utveckling inom bygg, anläggning, fastigheter och stadsutveckling.

Projektledning och projektstöd

Vi kan bidra med ledande kompetens på nationell nivå inom både projektledning och projektstöd gällande hållbar bygg-, anläggnings-, fastighets- och stadsutveckling.

Vi kan finnas med som processledare i tidiga skeden och hjälpa till att ta fram visioner och strategier. Vi arbetar gärna tillsammans med dig som uppdragsgivare hela vägen, från idé till färdigt projekt, i samverkan eller genom partnering.

Exempel på tjänster som vi erbjuder:

 • energieffektivt byggande; energisamordning, lågenergi- och passivhuskonstruktion
 • förstudier och projekteringar av solenergi - energilagring - fordonsladdning
 • fuktsäkerhetsprojektering & samordning (enligt ByggaF)
 • diplomerad fuktsakkunnig
 • hållbarhetssamordning
 • hållbarhetscertifiering (se lista till höger på vilka certifieringar vi som certifierade samordnare kan utföra)
 • inomhusmiljöutredningar
 • klimatsamordning
 • klimatdeklarering och strategier för klimatneutralitet
 • miljösamordning
 • miljöinventering (byggnader och markmiljö)
 • samordning och inventering för återbruk.

Vi utför hållbarhetscertifieringar av bygg, infrastruktur och stadsdelar såsom:

• BM 1.0 • Miljöbyggnad iDrift
• Ceequal • NollCO2
• Citylab • Passivhus FEBY
• Greenbuilding • Svanen
• Miljöbyggnad • WELL

 


Utbildning och föreläsning

Sustainacon kan även erbjuda utbildningar inom alla våra tjänsteområden. Vi kan tillsammans med våra samverkanspartners, stötta dig som kund och ge dig förutsättningar att hålla dig à jour inom miljö- och hållbarhetsområdet.

Nya lagar, råd och riktlinjer inom området kräver att du måste hålla dig uppdaterad. Det kan du med hjälp av oss. Idag utbildar vi på uppdrag av bland annat Ekocentrum i Göteborg, Sweden Green Building Council, SIFU, Novo Utbildning samt Urkraft Partnering och Ledarskap.

Exempel på kurser vi utvecklat och driver: Hållbart byggande, Miljöbyggnad (certifiering), Partnering, Fuktsäkert Byggande (ByggaF) och Klimatdeklarationer

Vi är även medgrundare och driver Solmässan, en ledande kunskapsplattform inom solenergi, energilagring, fordonsladdning och elfordon.

Hör gärna av dig om du vill veta mer och diskutera ett utbildningsupplägg som passar just ditt företag.


Verksamhets- och organisationsutveckling

Vi har bred erfarenhet inom verksamhetsutveckling och har bland annat arbetat på företagsledningsnivå inom Skanska Sverige AB, Älvstranden utveckling AB och Peab Sverige AB.

Vi kan erbjuda både projektledning och projektstöd för utveckling av verksamhetsledningssystem för grupper och organisationer. Du kan även anlita oss för interna revisioner, ledningsgenomgångar och olika förbättrings- och utvecklingsprojekt.

Våra konsulter kan bland annat hjälpa dig med:

 • grupputveckling
 • leverantörsbedömningar
 • revisioner inom hälsa, miljö och säkerhet
 • interimstjänster som kvalitets-, hållbarhets- och miljöchef.

  Tillsammans med dig som uppdragsgivare kan vi lägga upp en plan baserad på dina behov och önskemål. 

Forskning och utveckling 

Vi kan vara en aktiv partner i olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Kontakta oss om du har en projektidé eller ett projekt där vi kan samverka.

I rollen som ordförande i föreningen Hållbart Byggande Värmland, projektledare inom föreningen Building Future Institute och som utbildningsledare på Sweden Green Building Council, är vi med och utvecklar branschen och lyfter fram goda hållbara exempel i Värmland och Sverige.