Affärsidé

Sustainacon Sweden AB bedriver konsultverksamhet inom stadsutveckling-, bygg och anläggningsprojekt samt inom fastighetsförvaltning. Med hållbar utveckling som ledstjärna – helhetssyn, långsiktighet, personligt engagemang och ansvar i varje uppdrag. Utifrån vår samlade kompetens, branscherfarenhet och nätverksbyggande har vi unika möjligheter att hjälpa dig genom hela processen. Hör av dig till oss redan idag så kan vi prata närmare om hur vi kan hjälpa just dig.